אתר למשק חקלאי ותיק ובעל מוניטין.
איפיון מבחינת נראות והנגשת התוצרת גם ישירות לצרכנים פרטיים וקבוצות קנייה.