אתר תדמית לסוכנות ביטוח.
המטרה להציג את כל השירותים שהסוכנות מציעה בצורה ברורה, עמוד בלוג, הנעה לפעולה וכן ליצור דפי קשר.